این بار براتون جزوه آرایه های ادبی ادبیات پایه یازدهم رو به صورت رایگان برای شما آوردیم. این آرایه شامل:

- تشبیه
- استعاره
- تشخیص (جان بخشی به اشیا)
- مجاز
- سجع
- جناس
- ترصیع
- تضمین
- تلمیح
- کنایه
- ایهام
- تضاد
- متناقض نما (پارادوکس)
- اشتقاق
- مراعات نظیر (شبکه معنایی)
- واج آرایی (نغمه ی حروف)
- تصدیر
- لف و نشر
- حس آمیزی
- اغراق
- تمثیل
- اسلوب معادله
- حس تعلیل

اگه تو آرایه های ادبی به مشکل میخورید. به شما پیشنهاد میکنم این جزوه رو دانلود کنید.


لطفا در کانال هیس درس(پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم) عضو شوید(برای عضویت اینجا کلیک کنید)