جزوه ریاضی یازدهم مبحث مثلثات، تابع، حد (رایگان)

این جزوه بسیار پر کاربرده و توسط استاد سیروس نصیری تهیه شده است. به شما پیشنهاد میکنم این جزوه رو دانلود کنید.